Γεώργιος Παπαναστασίου

Γεώργιος Παπαναστασίου

Δήμαρχος Αγρινίου, Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ