Γιώργος Ζερβός
Government Speaker

Γιώργος Ζερβός

Ειδικός Γραμματέας Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ταμείου Συνοχής, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών