Δημήτριος Παπαγιαννίδης
Government Speaker

Δημήτριος Παπαγιαννίδης

Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων