Μιχάλης Βασιλειάδης

Μιχάλης Βασιλειάδης

Γενικός Διευθυντής, ΔΕΥΑ Καλαμάτας